Polisi Privasi

Mengumpul data maklumat peribadi

SDR KU ENTERPRISE (SDR) tidak akan menjual atau berkongsi maklumat pelanggan dengan entiti lain.

Apabila anda mendaftar akaun di laman sesawang Sampul Duit Raya -SDR, kami akan mengambil beberapa maklumat peribadi seperti :

  • Nama
  • Alamat Penghantaran
  • Email
  • Tarikh Lahir
  • Jantina
  • Nombor telefon
  • Butiran akaun / Kad kredit/ Kad debit

Sebahagian maklumat peribadi anda akan SDR gunakan untuk kegunaan korporat kami dan SDR juga akan kongsi bersama pihak ketiga untuk beberapa tujuan seperti berikut :

  • Untuk penghantaran belian anda. Sebagai contoh , SDR akan berkongsi maklumat seperti nama, alamat dan nombor telefon.
  • Pihak SDR juga akan menghantar beberapa tawaran produk lain yang berkaitan dengan anda, dalam bentuk sms / email / kiriman.
  • Untuk menyemak dengan pihak bank bagi memastikan bayaran yang anda lakukan adalah sah.

Perubahan polisi privasi

SDR berhak menukar polisi privasi pada bila-bila masa sahaja tanpa memaklumkan kepada semua pemegang akaun website Sampul Duit Raya-SDR.